ในปัจจุบันนี้ โลกกำลังเผชิญหน้ากับข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคที่สื่อโซเชียลมีเ…