ความทุกข์ยากลำบากนั้นไม่ได้เพียงแค่ทดสอบตัวคุณเท่านั้น แต่มันยังทำให้คุณได้รู้ว่า เพื…