'เครื่องสำอาง' เป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะขาดไม่ได้เลย เพราะมันเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มความสวยให้กับพวกเธอ …