ในตอนที่พวกเรายังเด็กและกำลังเล่นของเล่นหรือตุ๊กตานั้น เรามักจะจินตนาการถึงโลกที่มีแต่ของเล่นที่มีชีวิต โลกขนา…