จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกกฏห้ามประชาชนออกมานอ…