น่าเศร้าที่โลกนั้นไม่ได้สนุกเสมอไป แต่นี่แหละคือชีวิต เพราะบางครั้ง เราก็อาจจะต้องอยู…