การใช้ชีวิตในยุคนี้เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถมาก เพราะเป็นที่รู้กันดีทั้งปัญหาเรื่อง…