ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น ที่ทำให้สุขภาพโดยรวมของประชาชนในกรุงเทพฯและเข…