ชาวอิตาลีที่กักตัวในบ้าน ร่วมใจกันร้องเพลงผ่านหน้าต่างบ้านด้วยกัน

ชาวอิตาลีที่กักตัวในบ้าน ร่วมใจกันร้องเพลงผ่านหน้าต่างบ้านด้วยกัน

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายประเทศต้องออกกฏห้ามประชาชนออกมานอ…
0
คุณปู่ย่าชาวอิตาลีที่อยู่ด้วยกันมา 60 ปี เสียชีวิตห่างกัน 2 ชั่วโมง จากโควิด-19

คุณปู่ย่าชาวอิตาลีที่อยู่ด้วยกันมา 60 ปี เสียชีวิตห่างกัน 2 ชั่วโมง จากโควิด-19

คุณปู่คุณย่าชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ด้วยกันมานานกว่า 60 ปี เพิ่งเสียชีวิตจากการระบาดของไ…
0